Senger Family Lands & Possesions

The Senger family were neither rich nor famous. They were hard working German farmers who tilled the soil and built the land (much like their forebears before them did in Holland). Richard Senger, at the outset of World War 2, was also an owner of the Kaeserei- Dairy (Papatschen Meierei) in Zeyersvorderkampen. I do not know if he had other co-owners, perhaps one of our readers can help clear that up.

I have had the wonderful good fortune of being introduced to the current owners of the former Senger farm- the Bednarczyks. The Bednarczyk’s love their land and farm as much as my family did in days gone by. They are doing a wonderful job of managing and caring for the farm and lands.  I am happy to share the history of the house, farm, and people who preceded them.

Together, we can walk into the future with friendship and a shared history…

Polish translation provided by Google Translate:
Miałem wspaniałe szczęście wprowadzeniem do obecnych właścicieli byłych Senger gospodarstwa Bednarczyks. Bednarczyk miłość ich gruntami i gospodarstwem jak moja rodzina nie w przeszłości. Oni robią wspaniałą pracę w zakresie zarządzania i dbałości o gospodarstwo i ziemie. Cieszę się akcja historii domu, gospodarstwa rolnego, oraz osób, które je poprzedzały.

Razem możemy iść w przyszłość z przyjaźni i wspólnej historii …

Below you will find images of the location of the Richard Senger family farm and business.

Maps of Senger Farm and Kaeserei area

Zeyersvorderkampen (Papatschen Meierei is on the bottom right); the Senger Farm was located off of the bridge on the Lange Zugkampe.

Zeyersvorderkampen Map

Jungfer Map